Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-09 13:47:41

Redsense Medical AB: Redsense Medical AB (publ) presenterar kort informationsmemorandum i samband med listbyte till Spotlight

Informationsmemorandum om Redsense Medical finns tillgängligt på Spotlight och Redsense hemsidor.

Redsense Medical aktier handlas på Spotlight sedan den 3 maj 2019 och i samband med bytet av marknadsplats har ett kort informationsmemorandum tagits fram. De finansiella uppgifterna kommer från den av bolagstämman fastställda årsredovisningen. Det finns smärre bokslutsjusteringar av bland annat aktiverade kostnader jämfört med bokslutskommunikén.

Redsense har tillräckliga finansiella medel för att driva sin kärnverksamhet de närmste 12 månaderna.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com


Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Spotlight med förkortningen REDS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Redsense Medical AB