Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-10 10:33:20

QuickCool AB: Tillstånd till minskning av QuickCools aktiekapital registrerat hos Bolagsverket

Quickcool AB (publ) (”Quickcool”) ansökte i februari 2019 hos Bolagsverket om tillstånd att minska bolagets aktiekapital, med anledning av ett beslut fattat på den extra bolagsstämman den 18 februari 2019. Bolagsverket har nu registrerat ärendet om tillstånd till minskning av Quickcools aktiekapital.

Quickcool informerade genom ett pressmeddelande den 18 februari 2019 att den extra bolagsstämman fattat beslut om att minska Quickcools aktiekapital. Efter att ha mottagit ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet utfärdade Bolagsverket en kallelse på bolagets borgenärer den 4 mars 2019. Eftersom ingen borgenär motsatte sig ansökan har Bolagsverket nu registrerat tillståndsärendet.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 5 308 471 stycken och aktiekapitalet till 5 308 471 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se Läs mer hos Cision
Läs mer om QuickCool AB