Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-04 11:17:50

RhoVac AB: RhoVac rapporterar positiva resultat från 12-månadsuppföljning av klinisk fas I/II-studie i prostatacancer

RhoVac AB ("RhoVac") rapporterar idag, den 4 juli 2019, starka resultat avseende säkerhet och immunsvar från den tolv månader långa uppföljningsperioden från bolagets avslutade kliniska fas I/II-studie.

Totalt fick 22 prostatektomiserade cancerpatienter RV001-behandling under en period på ungefär 30 veckor. Efter avslutad RV001-behandling övervakades samtliga patienter under en period. 3, 6, 9 och 12 månader efter behandlingen utvärderades patienterna för behandlingsrelaterade reaktioner och immunologiskt svar. Resultaten från den långa uppföljningsstudien kan sammanfattas genom följande:

  •  Samtliga 22 patienter som rekryterades till studien avslutade uppföljningsfasen. Inga behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades under uppföljningsfasen.
  •  Av de 18 patienter som visade signifikant behandlingsrelaterat immunologiskt svar vid avslutad behandling visade samtliga fortfarande signifikant respons vid 3-, 6- och 9-månadsuppföljningen. Vid 12-månadsuppföljningen visade 17 av de 18 svarande patienterna signifikant immunologiskt svar.

 Den övergripande slutsatsen av RhoVac-001-studien, inklusive den långvariga uppföljningsfasen, är att RV001-behandlingen är säker och väl tolererad av prostatacancerpatienter. Samtidigt visas att ett produktmedierat, signifikant, robust och långvarigt immunsvar fastställs efter behandling med RV001.

Kommentar från RhoVacs VD, Anders Ljungqvist- Att få resultaten från den långsiktiga uppföljningsfasen av vår first-in-human kliniska prövning och se de utmärkta resultaten är fantastiskt! Uppföljningsdata bekräftar att vår produkt har en mycket god säkerhetsprofil och tolereras väl av prostatacancerpatienter. Resultaten visar också att immunsvaret, som vi visste var signifikant och robust, också är långvarigt. Jag tror inte att någon kunde ha fått bättre resultat än detta och det bekräftar att vi fattade rätt beslut när vi bestämde oss för att påskynda förberedelserna inför nästa kliniska studie. Grunden för RV001-projektets vidareutveckling har nu slutförts och jag ser fram emot det fortsätta arbetet med projektet. Återigen vill jag tacka alla medarbetare i och utanför företaget för det dedikerade arbetet. Ett särskilt tack, som alltid, till patienterna för att de deltagit i denna långa kliniska prövning. Utan ert engagemang för projektet skulle vi aldrig ha nått detta framsteg, som nu möjliggör att vi kan påbörja fas IIb-studien.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019.Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har slutfört klinisk fas I/II och påbörjat klinisk fas IIb. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.


Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB