Hem

Reports

Publicerat: 2019-09-04 12:35:54

Klick Data AB: Kvartalsredogörelse Q1 2019/2020

  • Klick Datas kvartalsresultat för perioden Maj 2019- Juli 2019 före skatt blev -0.7 Mkr (-0.7)
  • Resultat per aktie för perioden Q1: -0,29 SEK/aktie (-0,28)
  • Omsättningen maj-juli blev 0.5 Mkr (0,7)
  • Likvida medel vid slutet av perioden 1,5 Mkr (3,4)

KlickData plattformen som ersätter K3 har fortsatt utvecklats under Q1. De första kunderna har nu startat betatestning av nya KlickData inför en fullskalig migrering under Q2 och Q3.

Diskussioner om marknadsplatskostnaderna på Spotlight som ökat med 27% under det sista året med sämre marknadsföringseffekter i bland annat Dagens Industri och nu står för 25% av administrationskostnaderna under Q1 har intensifierats under perioden.

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

Kvartalsredogörelsen är ej granskad av bolagets revisorer.

Antal aktier utestående per 2019-09-04 : 2 448 000 (2 448 000) Nästa rapport: H1 2019-12-06

Om Klick Data: Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på Internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen KlickData (fd. Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu.
Bolaget är publikt, noterat på Spotlight Marknadsplats. 

 

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klick Data AB