Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-01 08:58:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Emotra AB: GÖR EMISSION CA 19 MLN KR, TECKNINGSKURS 080 KR/A

STOCKHOLM (Direkt) Emotra genomför en företrädesemission om högst 23.978.953 aktier som fulltecknad tillför bolaget cirka 19,2 miljoner kronor.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om garantier motsvarande 10,15 miljoner kronor, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.

Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt marknadsintroduktion av bolagets metod Edor.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier. Teckningstid är 12-29 november 2018 och kurs är 0:80 kronor.

Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.          
        

Läs mer om Emotra AB