Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-24 21:40:42

Transferator AB: Tillfälligt handelstopp i Transferator AB

Tillfälligt handelstopp meddelas av Bolaget med hänvisning till pågående registrering av extra bolagsstämmas beslut hos Bolagsverket.


Mot bakgrund av att de beslut som togs på extra bolagsstämma den 20 november 2020  ännu inte har registrerats hos Bolagsverket samtidigt som enligt kommunicerad tidsplan sista dag för handel före split med inlösen var (idag) den 24 november 2020. Mot bakgrund därav kommer handeln i Transferators aktier, A såväl som B, att vara stoppad fram till dess att Bolaget registrerat beslutet samt alla nödvändiga åtgärder är vidtagna, så att bolaget kan säkerställa att split med inlösen kan genomföras enligt kommunicerad tidsplan. Bolaget kommer meddela så snart man har mer information om detta. Bolagets bedömning är att registeringen bör ha skett hos Bolagsverket på torsdag den 26e november.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration