Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-16 10:52:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om RhoVac AB: RESULTAT -13 MLN KR 3KV, FÖRBEREDER FAS 2B-STUDIE RV001

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Rhovac, listat på Spotlight, redovisar resultat efter finansiella poster på -13,1 miljoner kronor under det tredje kvartalet (-9,5).

Likvida medel uppgick till 19,7 miljoner kronor vid kvartalets utgång (12,6) och kassaflödet uppgick till -5,6. Bolaget har inga intäkter.

Det framgår av delårsrapporten.

"Under andra och tredje kvartalet har fokus legat på de regulatoriska förberedelserna inför den kliniska fas 2b-studien", säger vd Anders Ljungqvist i rapporten.

Rhovac har som mål att utlicensiera eller sälja hela, eller delar av verksamheten, efter genomförd fas 1/2-studie med cancervaccinet RV001.          
        

Läs mer om RhoVac AB