Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-23 09:18:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Josab Water Solutions AB: SPÅR RÖRELSERESULTAT 2018 I NIVÅ MED 2017

STOCKHOLM (Direkt) Spotlightlistade Josab hade en nettoomsättning på 0,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet (0,2). Intäkterna är främst hänförliga till vattenprojektet i Indien och materialförsäljning i Ungern.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet för koncernen under tredje kvartalet uppgick till -3,3 miljoner kronor (-2,9).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,8 miljoner kronor i koncernen. "Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt", står det i rapporten.

Vad gäller framtidsutsikter är styrelsen positiv till framtiden, och att bolaget med pågående och kommande projekt ska kunna öka omsättningen kraftigt kommande år.

Prognosen är att rörelseresultat för 2018 kommer att ligga i nivå med 2017, trots betydligt högre intäkter, men även belastat med kraftiga investeringar i verksamheten för att kunna vända bolagets resultat under kommande år, heter det.          
        

Läs mer om Josab Water Solutions AB