Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-30 08:53:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Raybased AB: FÖR DÅLIGA INTÄKTER, FÖRÄNDRINGSARBETE SKA SYNAS 2019

STOCKHOLM (Direkt) Spotlightbolaget Raybased nådde lägre intäkter än väntat under tredje kvartalet beroende på att flera kundprojekt dragit ut på tiden.

Projekten är dock fortfarande aktuella, enligt bolaget.

"Bolagets intäkter är för dåliga. Under mina första veckor som vd så har jag fokuserat på vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka försäljningen och förändra Raybased till att bli ett säljorienterat företag. Förändringar implementeras och resultatet av vårt förändringsarbete kommer att synas under 2019", skriver skriver Raybaseds nyligen tillträdde vd Jonas Almquist i delårsrapporten.

Raybaseds resultat efter skatt minskade till -2,5 miljoner kronor (-1,6) i kvartalet. Kostnaderna påverkades av reservation för arbete med bland annat vd-rekrytering och legala kostnader, enligt rapporten.

Per aktie var resultatet -0:19 kronor (-0:20).

Nettoomsättningen låg på 0,1 miljoner kronor (0,3).

Raybased utvecklar och säljer en trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter.          
        

Läs mer om Raybased AB