Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-03 07:00:00

Novus Group International AB: Novus, fortsatt Sveriges mest kända undersökningsföretag.

För andra året i rad visar undersökningen att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och man befäster därmed ledarpositionen.

Undersökningen visar att 71% av befolkningen känner till Novus och är fortsatt statistiskt säkerställt före närmaste konkurrent är Kantar-Sifo som har en kännedom på 61%. Övriga undersökningsföretag på svenska marknaden ligger långt efter och med fler som inte känner till dem än som gör det.

Detta visar Novus årliga en kännedomsundersökning bland Sveriges befolkning som genomförs av PFM Research.

Läs mer på Novus hemsida:  https://novus.se/nyheter/2021/11/novus-fortsatt-sveriges-mest-kanda-undersokningsforetag

Novus befinner sig i stark tillväxt och delårsrapporten för första halvåret visade en ökning av omsättningen på 23% jämfört med samma period 2020. En av de viktigaste parametrarna för att kunna genomföra bra undersökningar är att allmänheten känner till företaget man blir kontaktad av.

Om undersökningen:

Undersökningen består av 1601 intervjuer och genomfördes på telefon mot svenska allmänheten under perioden 11-24 oktober 2021, den jämförs med en undersökning under motsvarande period 2020 och 2019. Datainsamlingen har genomförts av samma företag som samlar in data till Novus väljarbarometer: PFM Research.

Med skillnaden är att i Novus väljarbarometer ringer de i Novus namn, nu ringer de i sitt namn för att inte skapa en snedvridning i resultatet pga. ökad kännedom för Novus om man sagt att man ringt från Novus.

Jan Berkö

Marknadschef

Email: jan.berko@novus.se

Tele: +46 73 626 30 43

Novus genomför undersökningar till privata företag, organisationer och myndigheter.

 Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
 

För att förstå det behöver man svar på tre saker:

Vad Varför Hur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB

Prenumeration