Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-01 10:00:53

Transferator AB: ELKAB Studios AB förvärvas av Scientific Games Corporation

Stockholm – December 1, 2021 – Portföljbolaget ELKAB Studios AB ("ELK Studios") har idag förvärvats av det NASDAQ-noterade amerikanska företaget Scientific Games Corporation ("Scientific Games") i en aktietransaktion.

Transferator ABs dotterbolag Transferator Ventures AB ("Transferator Ventures") har i transaktionen sålt samtliga ägda aktier i ELK Studios för en kontant köpeskilling om cirka 110 MSEK. Utöver initial köpeskilling kan resultatbaserade tilläggsköpeskillingar (s.k. Earn-Out) utgå för åren 2022-2024 baserade på den finansiella utvecklingen i ELK Studios. Tilläggsköpeskillingarna kan under en treårsperiod, om de skulle falla ut, för Transferator Ventures maximalt uppgå till ytterligare cirka 60 MSEK baserat på dagens valutakurs.

Rent finansiellt innebär dagens försäljning att Transferator Ventures realiserar en vinst om cirka 102 Mkr vilket kommer att påverka resultatet i fjärde kvartalet.

Transferators VD Fredrik Vojbacke ger följande kommentar till dagens affär, "En fantastisk affär från början till slut. Transferator investerade i ELK Studios redan 2015 och vi har följt företaget under många år. Ett unikt management team har byggt ett helt otroligt företag som blivit en mycket respekterad spelare i branschen. Företaget har sen start levererat tillväxt med lönsamhet, gjort en väl avvägd geografisk expansion och alltid fokuserat på "mobile first" i en mycket konkurrensutsatt miljö. Vi önskar nu detta fantastiska företag lycka till och vi är övertygade att ELK tar sig till nya höjder inom Scientific Games koncernen"


Denna information är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-01 10:01 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration