Hem

Reports

Publicerat: 2022-02-28 08:30:00

Genesis IT AB: Bokslutskommuniké januari - december 2021

STARKT Q4 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2021

  MSEK   Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (18,4)   19,7 (18,4)  
  Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (2,8)   3,9 (2,6)  
  Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (2,2)   3,4 (2,0)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 0,35 (0,22)   0,34 (0,20)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr 13,22 (12,86)   14,33 (13,91)  

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2021

  MSEK   Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   68.5 (80,1)     68,5 (80,1)  
  Rörelseresultatet uppgick till   10,7 (20,9)     11.7 (21,4)  
  Resultat efter skatt uppgick till   10,0 (17,4)     10,6 (17,5)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 1.00 (1,74)     1,06 (1,76)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr 13,22 (12,86)    14,33 (13,91)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Ledamoten Bert Larsson har på egen begäran lämnat bolagets styrelse.
  • Avtal har tecknats med ett antal kunder, för mer information om detta se www.genesis.se.
  • Bolaget har kunnat börja nyttja de utbyggda lokalerna i Luleå.

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Max Garden har tecknat ett nytt ramavtal för iFenix.

KOMMENTAR FRÅN VD

Starkt Q4 och en spännande tid framöver

För årets fjärde kvartal rapporterar vi en omsättning om 19,7 MSEK (18,4). Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret hamnar på 3,9 MSEK (2,6). Det är givetvis glädjande att se att både omsättning och rörelseresultat går i rätt riktning.

Verksamhet

Arbetet med både försäljning och implementationer går i ett högt tempo samtidigt som en konstant vidareutveckling av iFenix görs för att hela tiden kunna möta kundernas behov på bästa sätt. Ett förlängt avtal med Max garden i 5 år är ett bra exempel på detta. Vad gäller vår omvärld så är det naturligtvis lättnaden av pandemins restriktioner som vi är mest nyfikna på vad det kommer att innebära för vår verksamhet. Vi ser fram emot att både kunna välkomna personalen tillbaka till arbetsplatsen såväl som att ha fysiska möten med våra kunder.

Det är också glädjande att kunna meddela att vi flyttat in i våra nya lokaler som ger oss goda förutsättningar att utveckla verksamheten. För tillfället pågår ett antal rekryteringar till tjänster både inom support, drift och utveckling som vi hoppas kunna tillsätta inom kort.

Hälsningar

Tommy Flink
VD, Genesis IT AB (publ)


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-28 08:30 CET.

Anna Kinell
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB

Prenumeration