Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-22 08:00:00

OptiMobile AB: OptiMobile AB (publ) upptar lån om 660 kSEK

OptiMobile AB (publ.) har beslutat att uppta lån om totalt 660 kSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter.

Som tidigare annonserats har OptiMobile identifierat nya marknader på vilka bolagets VoIP-kompetens och befintliga plattform kan erbjuda för dessa marknader nya attraktiva tjänster. Dessa tjänster, kommer till skillnad från tidigare tjänster lanseras under egna varumärken och ha ett globalt fokus, detta för att ha större kontroll på funktionalitet, distribution och marknadsföring.

Baserat på denna nya inriktning har diskussioner inletts rörande OptiMobiles långsiktiga finansiering.  Föreliggande lån, som ges av styrelsen och av styrelsen närstående personer, ger bolaget förbättrade möjligheter att påbörja lanseringen av dessa nya tjänster parallellt med arbetet att utvärdera olika långsiktiga finansierings­möjligheter för projektet.

Sammanfattning av villkoren för lånefaciliteten:

  • Låneavtal om totalt 660 kSEK
  • Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent.
  • Lånen löper till och med den 30 september 2022.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska, om möjlighet finns, hela eller delar av lånebeloppet erbjudas att kvittas till samma teckningskurs som i den då föreliggande emissionen.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga.


Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration