Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-10 09:00:00

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q1 - JANUARI 2022 till MARS 2022

Kvartal 1  2022 jämfört med Kvartal 1  2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 20 693 (18 194)
  • Resultat före skatt uppgick till kSEK 3 485 (2 290)
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 18 636 (15 288)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 14 832 (9 771)

VD RAPPORT

Kvartal 1 2022 är även detta år ett starkt kvartal precis som föregående år. Tillväxten och lönsamheten ökar. Trots en pandemi som avlöses av ett krig i Ukraina upptäcker fler att Novus kunskap är viktigt i en turbulent värld. Tillväxten var 13 % jämfört med föregående kvartal och rörelsemarginalen ökar från 12,6 % till 16,8 %.

Under perioden har Novus fått flera nya kunder inom olika branscher. Bolaget har förstärkt med nya medarbetare för att kunna möta den ökade efterfrågan på våra tjänster.

Novus har stärkt sin position roll som en tillförlitlig uttolkare av människors åsikter och tankar samt vikten att lyssna och förstå. Detta gäller hela vårt demokratiska samhälle, både offentliga och privata aktörer, vilka alla har behov att förstå sina kunder bättre.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är Sveriges mest kända analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB

Prenumeration