Hem

Management

Anders Eriksson

Marknadsplatschef

Tlf: +46 79 006 65 66

Peter Nylén

Head of Market Surveillance

Tlf: 08-511 68 033

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing

Tlf: 08-511 68 077

Peter Gönczi

CEO Spotlight Group

Tlf: +46 8 511 680 60

Markus Neuding

Executive Vice President Spotlight Group

Tlf: 08-511 68 000


Sales

Viktor Waxin

Business Development Manager

Tlf: +46 70 459 93 83

Dennis Fagerros

Business Development Manager

Tlf: +46 70 872 24 88


Listing

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing

Tlf: 08-511 68 077

Hannes Hermansson

Deputy Head of Listing

Tlf: 08-511 68 021

Cornelia Ivarsson

Project Manager

Tlf: 08-511 68 080

Philip Sallerfors

Project Manager

Tlf: 08-511 68 003

Stina Larsson

Project Manager

Tlf: 08-511 68 090


Market Surveillance

Peter Nylén

Head of Market Surveillance

Tlf: 08-511 68 033


Issuer Surveillance

Maria Wengler

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Jakob Fäste

Issuer Surveillance, Legal Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Linus Franzén

Issuer Surveillance, Financial Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Yasmine Högdahl

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: 08-511 68 000

August Söderlind

Issuer Surveillance, Key Account Manager

Tlf: +46 76 669 66 21


Trading Surveillance

Rochelle Sankareh

Trading Surveillance, Senior Analyst

Tlf: 08-511 68 000

Lars Klasson

Trading Surveillance, Senior Analyst

Tlf: 08-511 68 000

Adrian Michaelsson

Trading Surveillance, Analyst

Tlf: 08-511 68 000


Regulatory

Camilla Falkler

Senior Regulatory Specialist

Tlf: 08-511 68 000


Denmark

Katrine Hoff

Head of Danish Market

Tlf: +45 3360 2866


Finance and IT

Mikael Renck

CFO, ATS Finans

Tlf: 08-511 68 000

Tommie Ulvöy

CTO

Tlf: 08-511 68 000


Complaints* Financial Services

Markus Neuding

Tlf: 08-511 68 000

* Med klagomål avses (enligt art. 26 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565) att en kund framfört ett konkret missnöje med Spotlight Stock Markets tjänster. Spotlight Stock Market tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Om vi inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning, eller du känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad, så kan du vända dig till allmän domstol.