Hem

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Kurser för AcouSort AB

Just Nu

+/-
0,20
%
2,40%
Senast
8,53
Högst
8,70
Lägst
8,30
Volym
12 910
Omsatt (SEK)
109 131
Värde (MSEK)
85,4

Styrelse, ledning

VD

  • Torsten Freltoft

Styrelseordförande

  • Martin Linde

Styrelse

  • Thomas Laurell
  • Martin Linde
  • Stefan Scheding
  • Annelie Sylvén Troedsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Thomas Laurell 10,76 10,76 2018-06-30
Torsten Freltoft 8,48 8,48 2018-06-30
Stefan Scheding 8,46 8,46 2018-07-09
Nordnet Pensionsförsäkring 6,08 6,08 2018-06-30
Cormac Invest AB 4,90 4,90 2018-06-30
Avanza Pension 4,57 4,57 2018-06-30
LU Holding AB 3,99 3,99 2018-06-30
Johan Nilsson 3,83 3,83 2018-06-30
Martin Linde 2,95 2,95 2018-06-30
Lars Svensson 2,00 2,00 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,09 0,78 0,70 0,73 0,41 1,00 0,76
Rörelseresultat 0,00 -2,17 -1,30 -1,75 -0,86 -0,69 0,13
Resultat före skatt 0,00 -2,17 -1,30 -1,75 -0,86 -0,88 0,13
Nettoresultat 0,00 -2,17 -1,30 -1,75 -0,86 -0,88 0,13
Vinst per aktie -0,3 -0,29 -0,2 -0,23 -0,11 -0,12 0,02
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 1,62 3,88 0,71 7,34 9,09 9,96
Anläggningstillgångar 0,47 0,48 0,00 0,30 0,17 0,00
Immateriella anläggningstillgångar 0,36 0,12 0,30 0,17
Omsättningstillgångar 2,65 4,47 1,72 8,04 9,65 12,04
Summa tillgångar 3,12 4,95 1,72 8,33 9,83 12,04
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 1,50 1,06 1,01 0,99 0,74 2,08
Antal aktier (st) 7 512 500 7 512 500 7 512 500 7 512 500 7 512 500 7 512 500 5 512 500

Kommande rapporter

  • 2018-11-22 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-23 Halvårsrapport