Spotlight Select

Det kommer en tid då ett Spotlightbolag är redo för ett nytt kapitel. Att ta steget för att utarbeta en plan som sätter en högkvalitativ stämpel. Det handlar inte bara om att uppfylla nya regler; utan också om att förbättra den interna kontrollen i ert företag. 

Vit Byggnad

Bli ett Spotlight Select-bolag

Det är några saker som måste klaras av först. Ett marknadsvärde på över 150 miljoner svenska kronor, en free float på 25%, redovisning enligt IFRS och att ni följer koden för bolagsstyrning. 

Uppfyller ni det? – Toppen! 

Inte riktigt där än?
- Ingen fara om ni har en tvåårsplan för din IFRS-rapportering och hur ni ska följa koden för svensk bolagsstyrning.

Här hittar ni bolagen på Spotlight Select.

Erbjudandet

Extra synlighet
+
Kvalitetsstämpel
+
Spotlights kanaler
+

Har ni frågor eller vill gå med i Spolight Select
Ring Josef +46 72 601 39 95 eller maila jn@spotlightstockmarket.com