Boka utbildning | Spotlight
Hem

Utbildning för styrelse och ledande befattningshavare

VD och styrelseordförande i ett bolag som är noterat på Spotlight får en kostnadsfri utbildning i de regler som gäller för noterade bolag samt exempel och råd om hur dessa regler ska användas i praktiken. Vi är övertygade om att det är bra för bolaget om så många som möjligt har god kunskap om regelverket, och erbjuder därför denna utbildning även till bolagets övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Vi har schemalagda utbildningar första tisdagen i varje månad och för bolag som är på väg att noteras erbjuder vi separata utbildningar. 

KONTAKTA OSS

Vill du anmäla dig till ett av våra utbildningstillfällen? Kontakta oss gärna på telefon eller mail:

informationsovervakare@spotlightstockmarket.com

08-511 68 000