Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-01-12 14:06:49

EQL Pharma AB: Beslut av Skatteverket om fördelningen av anskaffningsutgift mellan aktie och teckningsoptioner i EQL Pharma

EQL Pharma har begärt beslut av Skatteverket om fördelningen av anskaffningsutgift mellan aktie i EQL Pharma och teckningsoptioner avseende företrädesemission 2014.

Beslut av Skatteverket ger följande besked: Av anskaffningsutgiften om 7 kronor för två aktier och medföljande teckningsoption i EQL Pharma bör 92 % motsvarande 6,44 kronor hänföras till de två aktierna och 8 % motsvarande 0,56 kronor hänföras till teckningsoptionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB