Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-01-21 12:44:10

EQL Pharma AB: Valberedning inför årsstämman 2016

Enligt beslut av årsstämman 2015 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2015. Sedan september 2015 har två händelser ägt rum på ägarsidan i EQL Pharma som påverkar sammansättningen av valberedningen, nämligen att Batten AB har minskat sitt innehav till utanför topp tre och Cadila Pharma har klivit upp som nästa största ägare.

Inför årsstämman 2016 utgörs valberedningen därför av:

Christer Fåhraeus, (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharma), Karin Wehlin (utsedd av Karin Wehlin m bolag), samt Ingemar Kihlström (ordförande i EQL Pharma).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till info@eqlpharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration