Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-07 08:36:58

MenuCard AB: Menucard ApS ingår samarbetsavtal med TAKEOUT ApS

MenuCard AB meddelar härmed att det helägda dotterbolaget MenuCard ApS (”MenuCard”) har ingått ett strategiskt och kommersiellt samarbetsavtal med TAKEOUT ApS (”TAKEOUT”). TAKEOUT är ett marknadsledande företag specialiserat på utkörning av mat från kvalitetsrestauranger till företag och dess medarbetare. Samarbetet inom ramen för avtalet syftar till att erbjuda TAKEOUTs utkörningstjänster direkt i Menucards app. Det samlade värdet på samarbetet är avhängigt av det antal beställningar till TAKEOUT som görs via MenuCards app. TAKEOUT är genom delägda partners verksamma i ett antal länder. MenuCard och TAKEOUT är eniga om att snarast möjligt utnyttja denna möjlighet att expandera samarbetet internationellt.

Om TAKEOUT

TAKEOUT.dk är en ledande aktör i Danmark på marknaden för beställning och utkörning av mat från kvalitetsrestauranger, med fokus på Köpenhamn med omnejd. TAKEOUT är primärt en B2B-tjänst och bolaget levererar till medarbetare på cirka 250 företag i Köpenhamnsområdet, varav fler än 100 företag har löpande avtal med TAKEOUT. TAKEOUT har också avtal med cirka 200 restauranger i Köpenhamn och ansvarar för hela logistikkedjan för matleveransen. TAKEOUT Group har genom joint venture-avtal partnerföretag även utanför Danmark. Genom dessa är TAKEOUTs tjänst lanserad i Litauen (www.lekste.lt), Estland (www.takeout.ee) och står dessutom inför lansering i Lettland (via takeout.lv). TAKEOUT har utöver detta partners i Norge, Sverige, Irland och England.

Om avtalet mellan MenuCard och TAKEOUT

MenuCard och TAKEOUT har ingått ett samarbetsavtal som syftar till att erbjuda båda parternas kunder möjligheten att kunna beställa mat för utkörning från restauranger inom premiumsegmentet. Både MenuCard och TAKEOUT riktar sig främst till företagskunder (det så kallade B2B-segmentet) och båda parterna har investerat miljonbelopp på utveckling av sina respektive skalbara och appbaserade teknikplattformar vilket möjliggör en uppskalning både nationellt och internationellt. Enligt avtalet kommer MenuCard att erhålla cirka 10 procent av intäkterna i varje transaktion som sker inom ramarna för samarbetet. Dessa 10 procent fördelas sedan upp mellan dels provision till MenuCard och dels som rabatt eller bonus till MenuCards kunder. Parternas målsättning är att samarbetet inom ramen för avtalet ska inledas senast i maj 2017. Avtalet gäller tills vidare och har en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Parterna bedömer att samarbetet, efter att den tekniska integrationen mellan bolagens tjänster är färdig i Danmark, kan utvidgas till alla länder som TAKEOUT är verksamma i.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

”Vi är mycket glada över att kunna meddela det samarbete vi nu har ingått med TAKEOUT. Våra kunder kommer att kunna erbjudas en möjlighet att få mat från premiumrestauranger utkörd direkt till sina arbetsplatser och TAKEOUTs kunder kommer att ges tillgång till de fördelar som vårt system ger. Vi bedömer att at detta samarbete förbättrar vår service till företag och deras medarbetare. Samarbetet kommer även öka aktiviteten hos våra restaurangpartners och kommer också ge både Menucard och TAKEOUT möjlighet att uppnå stor synergieffekt. Dessutom bedömer vi att detta samarbete, genom mervärdet som det tillför, kan ge MenuCard ett ökat antal användare. Utöver detta ser vi gemensamma möjligheter att kunna expandera internationellt.”  

Thomas Cort Hansen, VD för TAKEOUT, kommenterar:

”MenuCard och TAKEOUT är båda inriktade mot kvalitetsrestauranger, med särskilt fokus på Danmark och Köpenhamnsområdet men även med en internationell strategi. MenuCard har dessutom en unik relation till ett stort antal företag som antingen är eller skulle kunna bli användare av TAKEOUT i större omfattning. Med TAKEOUTs service som en integrerad del av det erbjudande som MenuCards användare får, blir det kombinerade erbjudandet än mer relevant och intressant för användarna och kan stärka båda bolagen. Alla som känner till hur denna bransch fungerar vet att kritisk massa är den direkta vägen till framgång och det är med stora förväntningar som vi ingår detta avtal med både nationellt och internationellt samarbete.”

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017.

MenuCard digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard grundades i Danmark och samarbetar med fler än 100 företag som har över 300 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 250 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB