Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-01-03 15:13:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs installation hos kund har skjutits fram några veckor

Sensortillverkaren Sealwacs installation hos kund har skjutits fram några veckor, eftersom det inte gick att hitta en lämplig tidpunkt, som fungerade för båda parter under december för installation, genomgång av sensorns funktion och fortsatt utprovning av optimala larmnivåer.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har sedan några veckor tillbaka färdigställt larmsystemet, som signalerar om att SealWacs Sensor upptäckt undermåliga svetsar. Därmed är hela systemet förberett för installation hos kund i januari. Arbetet med att prova ut lämpliga larmnivåer har under de senaste månaderna pågått parallellt med att larmet har färdigställts. Det kommer att underlätta det fortsatta arbetet och korta ner tiden för att fastställa vid vilka nivåer systemet ska larma. Det är lika viktigt att systemet inte missar undermåliga svetsar som att säkerställa att det inte larmar vid för små avvikelser, skriver bolaget.

Läs mer om SealWacs AB