Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-04-01 12:03:09

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar Retail i Linköping AB

Vitec har den 31 mars avtalat om förvärv av samtliga aktier i programvarubolaget Retail i Linköping AB. Bolaget som utvecklar och levererar affärssystem till retailbranschen har tidigare utgjort ett intressebolag som ägts till 35 % av Vitec. Förvärvet, som betalas kontant, kommer att öka Vitecs omsättning med ca 3 Mkr. Bolaget har en rörelsemarginal som ligger över eller i nivå med Vitec-koncernens mål om minst 12%.

- Förvärvet kompletterar vårt produktutbud inom affärsområde Media. Nu när bolaget blir helägt kan verksamheten integreras i en större struktur och därigenom tillföras ökade resurser inom marknad och försäljning. Detta ger goda förutsättningar för framtida tillväxt, säger Lars Stenlund, VD i Vitec. För mer information Lars Stenlund, koncernchef Vitec Software Group AB (publ), tel: 0706 - 59 49 39 Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget. www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Läs mer om Vitec Software Group AB