Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-06 12:38:54

Värmlands Finans Sverige AB: Värmlands Finans har erhållit cirka 84 % av aktierna i Ulyss och fullföljer budet

Värmlands Finans Sverige AB (publ) lämnade den 12 mars ett bud på samtliga aktier i Ulyss AB (publ). Vid accepttidens utgång hade Värmlands Finans erhållit cirka 84 % av aktierna i Ulyss. Styrelsen i Värmlands Finans har därför beslutat att fullfölja budet. Likviden, som betalas i form av totalt cirka 625.000 nyemitterade B-aktier i Värmlands Finans, beräknas levereras enligt den fastställda tidsplanen, dvs med start omkring den 18 maj. Det totala antalet aktier i Värmlands Finans kommer därefter att uppgå till cirka 1.985.000 och bolaget tillförs cirka 500 nya aktieägare.

- Jag är mycket nöjd med utfallet och tackar för det förtroende som aktieägarna i Ulyss visat. Det fullföljda budet bidrar till att Värmlands Finans ytterligare förbättrar sina förutsättningar för en expansiv och mycket lönsam verksamhet, säger Glenn Renhult, VD i Värmlands Finans. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, VD Värmlands Finans Mobil: 0707-715 008 E-post: glenn.renhult@varmlandsfinans.se Postadress: Box 2039, 650 02 Karlstad Om Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans är ett mindre finansbolag som specialiserat sig på factoring, med huvudinriktning mot fakturaköp. Omsättningen i köpta klientfakturor under räkenskapsåret 08-07-01 - 09-06-30 beräknas uppgå till ca 65 Mkr. Verksamheten har gått med vinst sedan start och är mycket lönsam. Värmlands Finans har cirka 870 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamnet VFS B. Läs mer på www.varmlandsfinans.se 2009-05-06

Läs mer om Värmlands Finans Sverige AB