Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-03-26 11:24:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Consensus Asset Management AB: Consensus kallar till årsstämma den 27 april

Aktieägarna i kapitalförvaltaren Consensus Asset Management kallas till årsstämma fredagen den 27 april i Västra Frölunda.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 10 procent.

Något förslag till val av styrelseledamöter framgår inte av kallelsen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar inrätta en valberedning.

Läs mer om Consensus Asset Management AB