Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-27 10:12:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media minskade omsättningen men även förlusten i första kvartalet

Sportmediebolaget Everysport Media redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 20,0 miljoner kronor (22,1), en minskning med 10 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 1,4 miljoner kronor (0,5), med en ebitda-marginal på 7,0 procent (2,3). Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-3,1). Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-3,3). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,03).

"Det är det tredje kvartalet i rad med ett underliggande positivt EBITDA-resultat uppnåtts och vi ser att den höga aktivitetsnivån från slutet av 2017 har fortsatt in i det första kvartalet för 2018. De viktiga initiativ som sjösattes under 2017 börjar nu ge effekt och vi ser till exempel att våra kostnadsnivåer har reducerats, vi har flyttat resurser till produkter med högre marginal och rensat bort icke lönsamma projekt. En effekt av detta är att vi ser en något lägre omsättning under det första kvartalet än under motsvarande period 2017, men omsättningen är högre för produkter med bättre marginal – således en medveten strategi", kommenterar vd Hannes Andersson.


Everysport Media, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 20,0 22,1 -9,5%
EBITDA 1,4 0,5 180,0%
EBITDA-marginal 7,0% 2,3%
Rörelseresultat -1,6 -3,1
Nettoresultat -2,2 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,03

Läs mer om Everysport Media Group AB