Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-27 10:13:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased ökar omsättning och minskade förlusten - spår väsentlig omsättningsökning i år

Teknikbolaget Raybased, som är nyemissionsaktuella, redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten minskade något.

Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,1). Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före skatt var -2,7 miljoner kronor (-3,0) och efter skatt -2,1 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (-0,38).

"Vi förväntar oss en väsentlig omsättningsökning under 2018. Ytterligare funktionalitet kommer att vidareutvecklas under 2018, vilket bedöms ge ökade möjligheter. Omsättningsökningen kommer att accelereras av de samarbeten, som vi har med bl a
Bravida och Telenor. Slutligen har vi som målsättning att bli globalt teknologiledande som leverantör av trådlösa system för styrning av fastigheter", skriver Raybaseds vd Lennart Olving i rapporten.

Olving skriver att bolaget har en mycket stor potential för framtiden.

"Raybased kommer under de närmaste åren att växa starkt. Vi satsar på att öka på vår egen sälj- och supportorganisation och utförda installationer ger dessutom goda förutsättningar för följdaffärer under innevarande år", skriver Raybased-chefen.Raybased, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,1 400,0%
Rörelseresultat -2,7 -2,9
Resultat före skatt -2,7 -3,0
Nettoresultat -2,1 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,27 -0,38

Läs mer om Raybased AB