Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-04 10:46:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs rapporterar som väntat inga intäkter men minskar rörelseförlust under första kvartalet, låg kostnadsnivå

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som väntat inga intäkter under första kvartalet. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0) som väntat.

Bolagets vd Sören Sandström delger att sedan slutet av förra året har man varit igång med anpassning och utprovning hos en av de tillverkare företaget samarbetet med under utvecklingen av deras sensor. Det arbetet har löpt på väldigt bra och bolaget kan idag konstatera att man fått en betydligt mer omfattande bild av hur systemet kan anpassas efter tillverkarnas processer.

Även om processerna varierar en del hos våra olika potentiella kunder och möjligtvis även deras önskemål så kommer framtida installationer att underlättas väsentligt av de pågående utprovningarna, hos en av bolagets viktigaste samarbetsparter, skriver Sandström.

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,7).

Åtgärderna mot en rad olika tester har förbrukat ett ökat antal ingenjörstimmar och inneburit högre materialkostnader. Trots detta har de totala kostnaderna för utveckling och verksamhetsdrift hållits nere på en låg nivå, skriver vd:n.

Resultatet före skatt var -0,5 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,24).

Kassan uppgick till 3,9 miljoner kronor per utgången av kvartalet (1,4).


Sealwacs, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,5 -0,7
Resultat före skatt -0,5 -0,7
Nettoresultat -0,5 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,24

Läs mer om SealWacs AB