Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-09 10:18:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra redovisar små resultatförändringar i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018. Bolaget redovisar små resultatförändringar i kvartalet.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 miljoner kronor (-1,8). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,19).

Kassa och bank var på 6,4 miljoner kronor (3,0) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var -1,6 miljoner kronor (-1,7) i första kvartalet.

Emotra tecknade under slutet av första kvartalet sitt första kommersiella avtal med en privat klinik i Warszawa i Polen, med anknytning till en av de universitetskliniker som medverkade i EUDOR-A. Kliniken kommer att gå igång med testverksamheten under andra kvartalet 2018.


Emotra, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,8 -1,9
Resultat före skatt -1,8 -1,9
Nettoresultat -1,8 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,19

Läs mer om Emotra AB