Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-16 19:19:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tourn International AB: Tourn föreslår nyval av Gustaf Kellner till styrelsen

Inför annonsnätverket Tourns stämma den 30 maj föreslås omval av Björn Mannerqvist, Robin Stenman, Olle Söderberg och Mike Jacobson som ordinarie styrelseledamöter.
Nyval föreslås av Gustaf Kellner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst 350 000 aktier.

Läs mer om Tourn International AB