Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-23 15:34:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken tappar intäkter och ökar förlusten i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen backade till 1,8 miljoner kronor (2,3), en minskning med 22 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (0,0). Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-0,2). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,00).

Substansvärdet var 1,15 kronor per aktie den 30 juni, vilket kan jämföras med 1,16 kronor vid årsskiftet och 1,15 kronor samma tidpunkt i fjol.


Slottsviken, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,8 2,3 -21,7%
Rörelseresultat -0,4 0,0
Resultat före skatt -0,6 -0,2
Nettoresultat -0,6 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,00

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)