Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-15 08:35:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Insplorion AB: RESULTAT FÖRE SKATT -1,8 MLN KR 1 KV (-1,4)

STOCKHOLM (Direkt) Insplorion, som handlas på Aktietorget, hade ett resultat efter finansiella poster på -1,8 miljoner kronor under det första kvartalet (-1,4).

Omsättningen uppgick till 56.000 kronor (137.000) och rörelsens intäkter uppgick till 441.000 kronor (677.000).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,7).

"Arbetet under 2018 års första kvartal präglades dels av ett fortsatt starkt fokus på våra egna projekt, dels av ett successivt utökat samarbete med andra industriella aktörer", skrev vd Patrik Dahlqvist i en kommentar.          
        

Läs mer om Insplorion AB