Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2016-06-17 11:15:37

Recyctec Holding AB: Skärpningar i miljöbalken gynnar Recyctec

<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Riksdagen sa igår den 16 juni ja till regeringens förslag till ändringar i miljöbalken, ändringar som syftar till att på ett ännu tydligare och mer samlat sätt införa den så kallade avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen.</strong> <strong>Lagändringarna som börjar gälla den 2 augusti 2016 gynnar miljön och Recyctec.</strong> </span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>

EU-medlemsländerna måste prioritera avfallsförebyggande åtgärder i lagstiftning och politik. Det är åtgärder som tas innan ett föremål blivit avfall, för att till exempel minska negativa effekter på miljön. Den här så kallade avfallshierarkin regleras i EU-direktiv. Där står även hur den som behandlar avfall ska välja metod enligt en prioriteringsordning. Riksdagen beslutade att de här bestämmelserna ska läggas till i miljöbalken. http://www.riksdagen.se/ 

Enligt hierarkin ska man i första hand förebygga avfall. Vilket innebär att minska mängden avfall, och minska mängden skadliga ämnen i material och produkter och att minska de negativa effekterna av avfall. För det avfall som ändå uppkommer skall den som behandlar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en metod enligt följande prioriteringsordning;

1. I första hand ska avfall föreberedas för återanvändning
2. I andra hand ska avfall materialåtervinnas
3. I tredje hand ska avfall återvinnas på annat sätt (energiåtervinning)
4. I sista hand ska avfall bortskaffas (deponeras)

 Göran Ahlquist kommenterar;

– Vi har sedan starten marknadsfört och arbetat hårt för att informera alla som använder eller omhändertar använd glykol att följa avfallshierarkin. Genom att göra så kan vi återställa glykolen så att den kan användas igen. Vi kan nu med samarbetspartners trycka på hårdare med stöd i lag och på sikt ta hand om större volymer vilket gynnar miljön och ökar vår intjäningsförmåga.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:

Göran Ahlquist, VD

E-post: goran.ahlquist@recyctec.se

Telefon: 076-021 73 88

Läs mer om Recyctec Holding AB