Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-31 15:18:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gullberg & Jansson AB: Gullberg & Janssons försäljning gynnades av varma sommaren men rörelseresultat sjönk under tredje kvartalet

Poolspecialisten Gullberg & Jansson redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 30,5 miljoner kronor (25,6), en ökning med 19 procent mot föregående år. Bolaget beskriver att den varma sommaren påverkat omsättningen positivt.

Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor (2,2), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (8,6).

Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (2,2).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (1,6), en minskning med 25 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,14 kronor (0,19), vilket innebär en minskning med 26 procent mot föregående år.

Kassa och bank var på 10,2 miljoner kronor (11,0) per den sista september. Kassaflödet från den löpande verksamheten är hittills i år 5,0 miljoner kronor (6,6).

"Fokus från mitt tillträde har varit ökad lönsamhet och synlighet på marknaden. Under årets första kvartal minskade omsättningen för att under andra kvartalet öka och visa en positiv trend framåt. Under årets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 19 procent vilket resulterade i en ackumulerad omsättning på 85,9 (79,2) MSEK", skriver vd Peter Bäck.

Det minskade rörelseresultatet, ebita, beskrivs till stor del bero på en negativ valutapåverkan.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att växa med fokus på lönsamhet, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.


Gullberg & Jansson, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 30,5 25,6 19,1%
Rörelseresultat 1,5 2,2 -31,8%
Rörelsemarginal 4,9% 8,6%
Resultat före skatt 1,5 2,2 -31,8%
Nettoresultat 1,2 1,6 -25,0%
Resultat per aktie, kronor 0,14 0,19 -26,3%

Läs mer om Gullberg & Jansson AB