Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-08 14:36:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Insplorion AB: Insplorion erbjuder hög potential till hög risk - Penser Access

Life science-bolaget Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NPS, NanoPlasmonic Sensing. Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt nytta med tillhörande kommersialiseringsmöjligheter inom två vidare områden, dels litium-jon-baserade batterier för nischapplikationer, elbilar och lagringsstationer och dels luftkvalitetsensorer. Det skriver Penser Access i en uppdragsanalys daterad den 8 november.

"Bolaget är i uppstart eller har i närtid tecknat avtal om betydande fältprojekt och nya samarbeten, varpå en tydlig väg till potentiell försäljning med första intäkter 2020 går att identifiera", skriver Penser Access.

"Vi räknar på ett framgångsrikt scenario där Insplorion uppnår genombrott inom både olika batterierapplikationer och sensorer för luftkvalitetsmätning och finner ett diskonterat nuvärde om 2 033 miljoner kronor, att jämföra med dagens företagsvärde om 140 miljoner kronor. Vi konstaterar vidare att marknaden värderar Insplorion till en genomsnittlig sannolikhet om cirka 10 procent för genombrott av dessa slag, något vi finner lågt, samtidigt som risken för uteblivna genombrott måste beaktas. Sammantaget ser vi en hög potential till en hög risk i aktien", skriver Penser Access i sin slutsats kring aktien.

Läs mer om Insplorion AB