Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-15 13:56:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Storytel AB: GUIDNING -10% EBITDA-MARGINAL AVSER HELÅR 2018 - VD

STOCKHOLM (Direkt) Den guidning om en ebitda-marginal på minus 10 procent som Storytel lämnar i tisdagens kvartalsrapport avser helåret 2018, och är enligt vd Jonas Tellander en "precisering" av det intervall på minus 5-10 procents marginal för 2018 som bolaget lämnade i niomånadersrapporten för ett halvår sedan.

Det säger han till Nyhetsbyrån Direkt på tisdagen, efter att ha redovisat en ebitda-marginal på minus 10,8 procent för det första kvartalet: rörelseresultatet före goodwillavskrivningar blev -34,8 miljoner kronor (-2,0) efter intäkter på 320 miljoner (231), en ökning med 39 procent jämfört med för ett år sedan.

"Preciseringen beror på en snabbare expansion in i nya länder, där vi bygger upp kataloger och producerar mycket ljudböcker, och vi ökar marknadsföringen av tjänsterna. Ju tidigare vi ser en bra konvertering i ett land, desto snabbare ökar vi marknadsföringskostnaderna", säger han, och förnekar att ökande konkurrens har tvingat upp Storytels egna marknadsföringskostnader.

Intäktsguidningen lämnas trots den höga konverteringen Jonas Tellander anger som skäl till kostnadsökningen intakt: plus 40 procent 2018, baserat på 45 procent fler abonnenter.

"Det man har kontroll på i en verksamhet är framför allt kostnaderna. Intäkter och abonnenter växer förhoppningsvis men är mer svårstyrt, så därför justerar vi inte guidningen på topline i nuläget. Vi får se om vi kommer att justera det under året", säger han.

Någon guidning för 2019 eller senare, eller någon indikation om när han tror att bolaget är lönsamt på ebitda-nivå, avböjer Jonas Tellander att lämna.

Ska det tolkas som att tillväxt är fokus framför lönsamhet för Storytels del under överskådlig framtid?

"Jag kan inte ge någon information om det, nu handlar det enbart om 2018."

Den läsplatta Storytel är på väg att lansera, något som bolaget meddelade vid sidan av kvartalsrapporten under tisdagen, kommer med den prissättning mot kund som planeras enligt Jonas Tellander att kunna stå på egna ben, men syftet är även delvis att "driva en högre abonnenttillväxt", med nya läsare.

Storytelaktien, som handlas på Aktietorget, var ned 9 procent i tisdagens öppningshandel men hade återhämtat sig till oförändrat vid 14-tiden.          
        

Läs mer om Storytel AB