Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-23 08:35:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Josab Water Solutions AB: Josab ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,2), en ökning med 350 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-2,9). Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (-3).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-3). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Likvida medel var på 14,8 miljoner kronor (18,5) per den 30 september.

"Styrelsen är med dessa förutsättningar positiv till framtiden, och att bolaget med pågående, och kommande, projekt skall kunna öka omsättningen kraftigt kommande år. Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2018 kommer att ligga i nivå med 2017, trots betydligt högre intäkter, men även belastat med kraftiga investeringar i verksamheten för att kunna vända bolagets resultat under kommande år", skriver Josab om framtidsutsikterna i delårsrapporten.


Josab, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,2 350,0%
Rörelseresultat -3,3 -2,9
Resultat före skatt -3,9 -3
Nettoresultat -3,9 -3
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,04

Läs mer om Josab Water Solutions AB