Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-27 15:16:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Prebona AB: Prebona rapporterar oförändrade intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet

Nanoteknikbolaget Prebona redovisar oförändrade intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,6). Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet efter skatt blev -1,4 miljoner kronor (-1,6). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,11).

"Sammantaget är min bedömning att Prebona har en stor potential att leverera ett överlägset värde inom bolagets strategiskt valda marknader. Vi är nu väl positionerade med samarbetspartners inom dessa marknader och tillsammans har vi påbörjat marknadspenetrationen. Vi är inte beroende av en enda produkt, eller av ett enstaka samarbete, utan vi har flera olika produkter inom en rad olika branscher. Slutkunder och konsumenter har löpande bekräftat produkterna goda funktion. Även om försäljningen ännu inte har kommit upp till de nivåer vi hade förväntat oss, så ser vi att 2019 kommer att bli vårt genombrottsår och visa vägen till den mycket stora potential som vi bedömer att Prebona har. Den globala marknaden för färg och ytbeläggningar beräknas vara värd knappt 1,9 triljoner kronor till år 2020. Den globala marknaden för odör-eliminerande produkter beräknas växa kraftigt och vara värd 101 miljarder kronor årligen 2022. Bara den svenska marknaden för behandling av trädäck uppgår till mer än 1 miljard kronor per år. Jag ser därför fram emot en positiv utveckling och en kraftig försäljningsökning under 2019", kommenterar Orvar Otterstedt, vd i Prebona.


Prebona, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,4 0,0%
Rörelseresultat -1,3 -1,6
Resultat före skatt -1,4 -1,6
Nettoresultat -1,4 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,11

Läs mer om Prebona AB