Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-30 08:36:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased minskar omsättning och ökar förlusten i tredje kvartalet, intäktsnivån för dålig enligt vd

Teknikbolaget Raybased redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,3).

Bolagets vd Jonas Almquist skriver i en kommentar att intäkterna under kvartal tre är lägre än väntat beroende på att flera kundprojekt dragit ut på tiden. Projekten uppges dock fortfarande vara aktuella.

Vd:n kommenterar även den nuvarande intäktsnivån.

"Bolagets intäkter är för dåliga. Under mina första veckor som vd så har jag fokuserat på vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka försäljningen och förändra Raybased till att bli ett säljorienterat företag", säger bolagschefen och fortsätter:

"Förändringar implementeras och resultatet av vårt förändringsarbete kommer att synas under 2019".

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2).

Kostnaderna påverkas av reservation för arbete med bland annat vd-rekrytering och legala kostnader.

Resultatet före skatt var -3,2 miljoner kronor (-2).

Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,6).


Raybased, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,3 -66,7%
Rörelseresultat -3,2 -2
Resultat före skatt -3,2 -2
Nettoresultat -2,5 -1,6

Läs mer om Raybased AB