Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-06 15:01:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media avslutar teckningsprogram med teckningsgrad om 17,2 procent

Sportmediebolaget Everysport Media avslutar teckningsoptionsprogrammet som löpte under perioden 2016-2019. Programmet som riktades till personer i styrelsen och anställda i koncernen har konverterats med en teckningsgrad om 17,2 procent och medför att antalet aktier i bolaget ökar med 981 464 stycken, enligt ett pressmeddelande.

Teckningsoptionsprogrammet gjordes efter bemyndigande från bolagsstämman i slutet av 2015 och 5 699 996 teckningsoptioner tilldelades intresserade anställda samt styrelseledamöter, mot ersättning om 0,09 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,54 kronor per aktie.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer därmed efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 113 562 412 aktier. Programmet medför således en utspädningseffekt om 0,87 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Läs mer om Everysport Media Group AB