Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-15 08:16:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Sportmediebolaget Everysport Media redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 kronor.

Omsättningen uppgick till 23,9 miljoner kronor (22,1), en ökning med 8 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-3,2).

Ebitda-resultat blev 2,6 miljoner kronor (-0,3), med en ebitda-marginal på 10,9 procent.

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-3,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,03).

Everysport Media föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,1).

Everysport Media kommer att genomföra flera satsningar under året. Bolaget spår att ebitda-resultatet blir högre i år.

"Efter att gruppen under 2018 säkerställt positivt kassaflöde kommer ett antal nya strategiska satsningar lanseras under 2019. Vi kommer att fortsätta investera i befintliga och nya produkter samt stärka våra positioner både i Sverige och internationellt. Investeringarna innebär på kort sikt att gruppens kostnadsmassa ökas samtidigt som det kan ta några kvartal innan intäkterna matchar kostnaderna. Med detta sagt är vår bedömning att gruppen på helårsbasis under 2019 kommer att öka försäljningen jämfört med 2018 samt att på helårsbasis uppnå ett ebitda-resultat som är högre än 2018."


Everysport Media, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 23,9 22,1 8,1%
EBITDA 2,6 -0,3
EBITDA-marginal 10,9%
Rörelseresultat -0,6 -3,2
Nettoresultat -1,1 -3,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,4 1,1 27,3%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Everysport Media Group AB