Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2016-12-09 11:14:12

SealWacs AB: Datum för SealWacs kommande rapporter och ny hemsida

SealWacs styrelse har beslutat att lämna finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt nedanstående. Informationen återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se.

28 februari 2017- publicering av Bokslutskommunikén för 2016

19 april 2017 publicering av delårsrapport för januari – mars 2017

19 april 2017 håller SealWacs årsstämma i Göteborg

18 augusti 2017 publicering av delårsrapport för januari – juni 2017

3 november 2017 publicering av delårsrapport för januari – september 2017

28 februari 2018 publicering av Bokslutskommunikén för 2017

Informationen återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se. Den nya hemsidan har fått en mer modern utformning än den gamla hemsidan.

Läs mer om SealWacs AB