Hem

Publicerat: 2019-06-25 08:25:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Garanterna fick ta drygt 58 procent av Rhovacs nyemission

Forskningsbolaget Rhovac har slutfört sin företrädesemission och tillförs 180,9 miljoner kronor före kostnader. Drygt 41 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 0,4 procent utan stöd av teckningsrätter. Det innebär att garanterna fick ta 58,4 procent av emissionen.

- Vi är mycket nöjda över att bolaget lyckats säkra tillräcklig finansiering för de kommande tre åren och samtidigt tillförts nya långsiktiga ägare. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt optimal klinisk utveckling av RV001, där den primära studien är fas IIb-studien i prostatacancer. Under de kommande två till tre åren kommer resultat från den kliniska utvecklingen att genereras, resultat som vi bedömer kommer att skapa en stark position inför kommande avtalsförhandlingar. RhoVac räknar med att finna en partner bland större läkemedelsbolag innan fas III, vilket är den sista utvecklingsfasen innan lansering, säger vd Anders Ljungqvist.

Villkoren i företrädesemissionen innebar att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 19 kronor per aktie. I samband med att emissionen aviserades i slutet av april rasade kursen från en kurs som då låg kring 35 kronor till under 20 kronor.

Bland teckningsåtagare och garanter fanns M2 Asset Management/Rutger Arnhult och Nordic Cross, enligt tidigare information. Emissionskostnaderna anges inte i dagens pressmeddelande men har tidigare uppskattats uppgå till 26,7 miljoner kronor.

Läs mer om RhoVac AB