Hem

Publicerat: 2019-06-26 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma börjar idag handlas på Spotlight

Forskningsbolaget Selectimmune Pharmas B-aktie börjar idag den 26 juni att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet SELECT B.

SelectImmune Pharma arbetar med infektionsbekämpning utan antibiotika. Forskargruppen bakom innovationerna har upptäckt nya molekyler som selektivt stärker det nyttiga immunförsvaret, så att patienten själv kan bekämpa sina infektioner.

Bolagets nyemission inför noteringen tecknades till drygt 70 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 240 procent och nyemissionen blev därmed kraftigt övertecknad. Bolaget tillförs 30 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,5 miljoner kronor och får drygt 1 000 nya aktieägare.

Teckningskursen var 15 kronor per unit. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1B. Teckningskursen motsvarar 7,50 kronor per aktie.

Selectimmune Pharma emitterade 4,00 miljoner nya aktier och har därefter 15,67 miljoner aktier utestående. Beräknad första handelsdag för teckningsoptionen TO 1B är i mitten av juli. Arctic Securities var finansiell rådgivare till bolaget.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)