Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-06-11 12:14:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om ADONnews Sweden AB: AVTAL MED EVENDO SOM BLIR STÖRSTA ÄGARE I NY KONCERN (NY)

(Justerar rubrik samt tillför mer information i text)

STOCKHOLM (Direkt) Adonnews har ingått ett avtal om att förvärva danska Evendo, som tillhandahåller digitala eventplaneringslösningar, för en köpeskilling om 90 miljoner kronor. Efter transaktionen kommer ägarna till Evendo att äga 85 procent av de utestående aktierna och inneha upp till cirka 97,1 procent av rösterna i Adonnews.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom transaktionen blir grundaren tillika vd för Evendo, Kasper Larsen, och övriga grundare av Evendo, de största aktieägarna i Adonnews.

Köpeskillingen kommer att erläggas i form av 4.398.348.200 aktier till de nuvarande ägarna Evendo, varav 2.367.260.700 utgörs av icke noterade A-aktier som ger rätt till tio (10) röster och resterande 2.031.087.500 i form av B-aktier som ger rätt till en (1) röst

I samband med transaktionen kommer Adonnews att genomföra en riktad kvittningsemission om 369.301.583 B-aktier till bolagets huvudaktieägare mot betalning genom kvittning av deras fordringar på bolaget om sammanlagt cirka 11 miljoner kronor, en sammanläggning av aktier 100:1 (omvänd split), ändra firma och utse ny styrelse i form av Kasper Larsen, Ivan Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg.

Efter förvärvet skapas en ny koncern med en nettoomsättning och justerad ebit proforma om 3,5 miljoner kronor respektive -2 miljoner kronor för det första kvartalet 2018.

Aktieägare i Adonnews som representerar cirka 45,8 procent av kapitalet och rösterna har åtagit sig att rösta för erforderliga beslut vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund till affären är att Adonnews under en längre tid drivit verksamhet utan att uppnå en tillfredställande lönsamhet varvid bolaget tvingats genomföra ett flertal nyemissioner.

"Med den senaste tidens kursutveckling har bolagets styrelse gjort bedömningen att fler emissioner inte är till gagn för aktieägarna och att ett förvärv av en expansiv verksamhet med kapitalstarka ägare vore ett sätt att utnyttja det noterade bolagets noterade ställning", skriver bolaget.          
        

Läs mer om ADONnews Sweden AB