Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-09-29 15:04:35

EQL Pharma AB: Läkemedlet Hydroxyzine EQL Pharma nu utbytbart mot Atarax i Sverige

Läkemedelsverket har nu fattat positivt beslut om medicinsk utbytbarhet mellan EQL Pharmas generiska läkemedel Hydroxyzine EQL Pharma och originalläkemedlet Atarax för den svenska marknaden. Hydroxyzine EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för sederande antihistaminer. Läkemedlet har flera användningsområden, det används bland annat vid behandling av ångest samt vid behandling av olika typer av allergiska reaktioner. Den totala omsättningen i originalledet på de marknader som EQL ansökt för är 34 mkr årligen. För närvarande finns ingen annan konkurrent än originalet på marknaden. EQL Pharmas mål är att börja sälja Hydroxyzine senast under Q1 2015. ”Hydroxyzine EQL Pharma är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens. Att produkten nu är medicinskt utbytbar mot originalet betyder att ytterligare ett viktigt delmål är avklarat på vägen mot lansering”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer om EQL Pharma AB