Hem

Publicerat: 2021-03-31 11:02:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar positiva långtidseffekter från studie med IL-1 receptorhämmare

Selectimmune Pharma meddelar att forskare vid Lunds Universitet har offentliggjort ytterligare resultat, denna gång positiva långtidseffekter, från en klinisk studie med IL-1 receptorhämmare för behandling av så kallad Bladder pain syndrome (BPS). Det framgår av ett pressmeddelande.

De positiva effekterna av behandlingen, som tidigare rapporterats, kvarstår hos majoriteten av patienterna efter att ha genomgått långtidsbehandling över ett år. Vidare visar resultaten en tydligt förbättrad livskvalitet främst genom kraftig smärtlindring.

"Tack vare gedigen molekylär förståelse har vi identifierat en behandling som verkar hjälpa, och långsiktigt förbättra patienternas situation", säger Catharina Svanborg, seniorprofessor och styrelseordförande för Selectimmune Pharma.

Smärtsvaret kan delvis utläsas av de neuropeptider som utsöndras direkt i urinen, vilket kan bli en framtida biomarkör för att välja ut patienter.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)