Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-07-03 13:14:29

EQL Pharma AB: Zonisamid EQL Pharma lanserad i Danmark

<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">Läkemedlet Zonisamid EQL Pharma har idag lanserats på den danska marknaden.</span></p>

Zonisamid EQL Pharma är ett antiepileptika, och används vid behandling av epilepsi. Originalet heter Zonegran (Eisai Limited).
Den totala omsättningen för Zonisamid i Danmark är ca 10 mkr årligen. För närvarande finns originalet och 3 konkurrenter på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer om EQL Pharma AB