Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-21 09:15:03

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic Sweden ABs kliniska studie inom området ansträngningsinkontinens är under avslutande.

Sista patenten har nu rekryterats till Invent Medic Sweden ABs ("Invent Medic") kliniska multicenterstudie som är under avslutande.  Data från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att analyseras och sammanställas till den tekniska filen inför CE-märkningsprocessen.

Invent Medic Sweden ABs ("Invent Medic") kliniska multicenterstudie, som koordineras av överläkare Aino Fianu Jonasson på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, är under avslutande med 96 patienter inkluderade. Läckagedata från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att bearbetas och, tillsammans med resultat från andra undersökningar på produkten, sammanställas och granskas av bolagets Notified Body (NB) inför en CE-märkningsprocess, som är en förutsättning för att lansera TVS på marknaden.

Karin Bryder, VD för Invent Medic, kommenterar:
"Sedan vi inledde den kliniska studien av TVS har vi upplevt ett stort intresse både från kliniker och patienter. Det är med glädje jag ser att studien nu är under avslutande och jag ser med spänning fram emot resultaten."

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se (http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007603402)
Läs mer om Invent Medic Sweden AB