Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-01-10 12:53:31

Infracom Group AB: Marknadsmeddelande 11/18 - Infracom Group AB noteras på AktieTorget den 15 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Infracom Group AB:s aktie är den 15 januari 2018.

Kortnamnet för aktien är INFRA.

Information om aktien: 
Kortnamn: INFRA 
Aktienamn: Infracom 
ISIN: SE0010414573 
Orderbok-ID: 44S2 
CFI: ESVUFR 
FISN: INFRACOM/SH 
Organisationsnummer: 559111-0787 
LEI: 5493007G91U1IZRNRC45 
Kvotvärde: 1 SEK
Första handelsdag: 15 januari 2018
Antal aktier: 26 000 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) (https://www.aktietorget.se/media/4805/tick-size.pdf) 

Stockholm den 10 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Läs mer om Infracom Group AB